FED's Policy and Its Impact on Bitcoin Prices

FED's Policy and Its Impact on Bitcoin Prices

การทำ QE และ QT เกี่ยวพันกับราคา Bitcoin ไหม..? ประเด็นนี้ต้องบอกว่า เป็นแค่สมมติฐานที่ผมเชื่อเท่านั้น ตัวอย่างมันน้อยเกินไปที่จะฟันธง อาจจะเป็นแค่ความบังเอิญ หรืออาจจะมีความเป็นเหตุเป็นผลกันก็ได้

ถ้าเราดูจากภาพ จะเห็นว่า ช่วงปี 2018 ที่มีการทำ Quantitative Tightening เป็นช่วงที่ตลาด Crypto ฟองสบู่แตกและ Bitcoin ราคาร่วงพอดี ถามว่า เป็นเรื่องบังเอิญ หรือเงินไหลออกจากตลาด Crypto จริงๆ อันนี้ผมไม่สามารถให้คำตอบได้

แต่พอมาช่วงปลายปี 2021 ที่ FED ประกาศชัดเจนว่าจะขึ้นดอกเบี้ยและลดขนาดงบดุลด้วยการทำ QE Tapering ราคา Bitcoin ก็ตอบสนองในด้านลบและตลาด Crypto ก็เกิดฟองสบู่แตกอีกครั้งทันที เป็นการจบยุคสมัยความรุ่งเรืองของ DeFi นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในทางกลับกัน ราคา Bitcoin กลับวิ่งขึ้นรุนแรงในช่วงที่ FED ทำ QE ทั้งช่วงหลัง Subprime และช่วงวิกฤตการณ์ Covid

ถ้าเราคิดว่า นักลงทุน Bitcoin เชื่อว่า Bitcoin คือการ hedge against US Dollar กลไกนี้ก็ดูสมเหตุสมผลว่าเมื่อ FED เริ่มลดดอกเบี้ยและเพิ่มเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจด้วย QE เมื่อนั้นจะเป็นแรงส่งให้ Bitcoin เข้าสู่ภาวะกระทิง

เมษานี้ Bitcoin Halving ถ้า FED ยังคงนโยบายการดึงเงินออกจากระบบเศรษฐกิจอยู่ เดี๋ยวเราก็พอจะรู้คำตอบว่า ราคา Bitcoin เคลื่อนไหวตาม supply หรือ surplus dollar ที่มีในระบบเศรษฐกิจกันแน่


The relationship between the Federal Reserve's monetary policy, including Quantitative Easing (QE) and Quantitative Tightening (QT), and Bitcoin prices is a topic of interest and speculation. It's important to note that what follows is a hypothesis based on observed trends, and the connection between these factors may be coincidental or influenced by multiple variables.

Looking back to 2018, during the period when QT was implemented, the cryptocurrency market, including Bitcoin, experienced a significant downturn. This raises the question of whether this was a mere coincidence or if there was a genuine correlation between the reduction of QE and the outflow of funds from the crypto market. It's challenging to provide a definitive answer to this question.

However, the situation took the same turn towards the end of 2021 when the Federal Reserve made clear announcements about raising interest rates and reducing the size of its balance sheet through QT. Bitcoin prices again responded negatively, and the cryptocurrency market experienced another burst bubble, marking the end of the DeFi boom that had been ongoing.

Conversely, Bitcoin's price surged significantly during periods when the Federal Reserve implemented QE, including both the aftermath of the Subprime Crisis and the COVID-19 pandemic.

One possible interpretation is that Bitcoin investors view the cryptocurrency as a hedge against the US Dollar. In this context, when the Federal Reserve starts reducing interest rates and injecting liquidity into the economy through QE, it could trigger a surge in Bitcoin prices as investors seek an alternative to fiat currencies.

With the upcoming Bitcoin Halving in April, if the Federal Reserve continues its policy of removing money from the economy, we may gain further insights into whether Bitcoin prices are driven more by supply dynamics or the presence of surplus dollars in the economy.


Disclaimer: Avareum Research is an independent crypto research firm committed to providing unbiased and informative content. While we strive for complete objectivity, it's important to note that the research industry is inherently complex and may be influenced by various factors. To ensure transparency, we disclose any potential conflicts of interest, such as financial sponsorships or investments in the crypto space. Ultimately, all research and analysis provided by Avareum Research is intended for informational purposes only and should not be considered financial advice. Please consult with a qualified professional before making any investment decisions.

© 2024 Avareum Research. All Rights Reserved. This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.

Read more

Avareum Market Outlook 2024: Layer-2 Scaling Solution

Avareum Market Outlook 2024: Layer-2 Scaling Solution

Layer 2 Scaling Solution Overview ข้อมูลจาก DefiLlama ในส่วนของเงินที่ถูกล็อคบน DeFi จะเห็นว่า 1 ใน 10 อันดับของ Chain ทั้งหมดจะมีส่วนของ Ethereum Scaling Solution ติดอันดับต้น ๆ จากข้อมูลของ DeFiLlama ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2023

lock-1 By Avareum Research
Avareum Market Outlook 2024: Ethereum Analysis

Avareum Market Outlook 2024: Ethereum Analysis

Ethereum Price Trading Volume สำหรับ ETH ที่ในช่วงต้นปีการเปลี่ยนแปลงของราคาปิดไตรมาส 1 อยู่ที่ $1,440 ทำให้ผลตอบแทนของราคาในไตรมาสที่ 1 ปิดบวกอยู่ที่ 20.35% และในช่วงเดือนมีนาคมมีข่าว Silicon Valley Bank มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเนื่องจาก ประชาชนแห่กันไปถอนเงินสดออกจากธนาคาร โดยที่ตัว Silicon

lock-1 By Avareum Research
Avareum Market Outlook 2024: Bitcoin Analysis

Avareum Market Outlook 2024: Bitcoin Analysis

Bitcoin Price vs Trading Volume ในช่วงต้นปี 2023 ราคาของ Bitcoin ก็ค่อยๆ ปรับตัวขึ้นเรื่อยจากจุด Bottom ที่ $16,000 ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2023 นั้นมีปริมาณการเทรดเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ $50B - $70B ก่อนที่ปริมาณการเทรดจะลดลงไปอีกครั้งหลังช่วงกลางเดือนมี

lock-1 By Avareum Research
Japan's Government Pension Investment Fund (GPIF) Explores Bitcoin Investment Amidst Aging Population Crisis

Japan's Government Pension Investment Fund (GPIF) Explores Bitcoin Investment Amidst Aging Population Crisis

ข่าวเรื่อง GPIF หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญของญี่ปุ่น ศึกษาการลงทุน Bitcoin เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งเกี่ยวโยงไปกับประเด็นปัญหาเศรษฐกิจหลักของญี่ปุ่นคือ วิกฤติประชากรสูงวัย (aging population crisis) เรื่องของ aging society นั้นถูกพูดถึงกันมานานแล้ว อ้

By Avareum Research