Avareum Market Outlook: June 2023

Avareum Market Outlook: June 2023

Macroeconomics

ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจถึงแม้ว่าบางตัวเลขจะปรับตัวดีขึ้น อย่าง Unemployment Rate ที่ปรับตัวลดลงจากเดือนเมษายนมาอยู่ที่ 3.4% และตัวเลขที่คนจับตามองกันมากที่สุดคือ Inflation Rate ที่ปรับตัวลดลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอยู่ที่ 4.9% ทำให้ FED ค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยในรอบถัดไป เนื่องจากถึงแม้ Inflation จะลดลง แต่เมื่อเราไปดูตัวเลข Core Inflation กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ยังคงที่อยู่ที่ 0.4% เท่ากับเดือนเมษายน

ส่วนตัวเลขการขยายตัวทางภาคการผลิตนั้นยังคงต่ำกว่า 50 แปลว่ากิจกรรมภาคการผลิตนั้นหดตัว ซึ่งสิ่งที่ FED อยากเห็นหลังจากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือ ดัชนีการขยายตัวภาคการผลิตและการขยายตัวภาคบริการปรับตัวลดลง เพราะจะแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเริ่มได้ผล แต่ตัวเลขดัชนีภาคการบริการที่ออกมาอยู่ที่ 51.9 ซึ่งมากกว่า 50 นั้นแสดงให้เห็นว่าการปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังไม่สามารถจะกดและทำให้กิจกรรมภาคบริการหดตัวได้

Crypto Indicator

Global Asset Index

การเปลี่ยนแปลงดัชนีสินทรัพย์ต่าง ๆ เมื่อเทียบกับตลาดคริปโตฯ ($BTC, $ETH) แสดงดังรูปด้านล่าง

Fear & Greed Index

Multifactorial Crypto Market Sentiment Analysis

รูปภาพที่ 1 Fear & Greed Index ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

ค่า Fear and Greed Index ที่เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความกลัวและความโลภของนักลงทุนในตลาดคริปโต ค่า Index โดยค่า Fear and Greed Index เมื่อเดือนที่แล้วมีค่าอยู่ที่ 64 ส่วนในปัจจุบันมูลค่าตลาดคริปโตปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ $1.098T และราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงจากเดือนเมษายนขึ้นมาอยู่ที่ $27,224 ทำให้นักลงทุนค่อนข้างมี Sentiment ที่เป็นเชิงลบกับตลาดคริปโตพอสมควร โดย ณ ปัจจุบันค่า Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 50 (Neutral)

Crypto Market Overview

มูลค่าของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี (Total Crypto Market Cap.)

รูปภาพที่ 2 มูลค่าของตลาด Crypto ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

จากปลายเดือนเมษายนมูลค่าของตลาดคริปโตอยู่ที่ประมาณ $1.17T ได้มีการปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ $1.07T โดยปรับตัวลงไปต่ำหลุดที่ $1.05T  หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะ Core Inflation (Core CPI) ที่ไม่ลดลงจากเดือนเมษายน ทำให้ FED กำลังพิจารณาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบถัดไป สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดความกังวลในตลาดคริปโตที่อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยง

โดยในวันที่ 24 พฤษภาคม ได้มีข่าวดีในเรื่องหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของฮ่องกงจะออกใบอนุญาตให้กับบริษัทที่ดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อที่จะคุ้มครองนักลงทุนรายย่อยที่จะเข้ามาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างคริปโต จากข้อกำหนดตรงนี้ทำให้สร้าง Positive Sentiment ในเรื่องของเงินทุนใหม่ที่จะไหลมาจากฝั่งจีนเข้าสู่ตลาดคริปโตได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจีนแผ่นดินใหญ่มีข้อกำหนดมากมายเกี่ยวกับการซื้อขายคริปโต

Crypto On-Chain Data

Bitcoin: Realized Cap - UTXO Age Bands (%)

รูปภาพที่ 3 Realized Cap-UTXO Age Band (%) ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

Realized Cap-UTXO Age Bands เป็นข้อมูล On-Chain ที่ใช้วัดมูลค่าของ Bitcoin ในกลุ่มคนที่ถือ Bitcoin ในระยะเวลาต่าง ๆ กันว่ามีสัดส่วนเป็นเท่าไร เพื่อใช้วัด Sentiment ของตลาดว่านักลงทุนมีมุมมองเป็นยังไง โดยเราใช้กระเป๋าที่มีอายุในการถือ Bitcoin ในช่วง 1 ปี ถึง 2 ปีใช้เป็นตัวแทนกลุ่มคนที่ลงทุนระยะยาว เมื่อเทียบกับข้อมูลช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาสัดส่วนของกระเป๋าที่ถือ Bitcoin ในระยะเวลา 1-2 ปี มีสัดส่วนอยู่ที่ 31.11%

ส่วนในปัจจุบันกระเป๋าที่ถือ Bitcoin ระยะเวลา 1-2 ปี มีสัดส่วนที่ลดลงมาอยู่ที่ 28.04% จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการลงทุนของคนถือระยะ 1-2 ปี การลดลงของนักลงทุนระยะยาวตรงนี้ค่อนข้างขัดกับราคาของ Bitcoin ที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ $27,224 (ลดลง 7.09% จาก 1 เดือนที่ผ่านมา)

Bitcoin: Exchange Netflow (Total) - All Exchanges

รูปภาพที่ 4 Bitcoin Exchange Netflow ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

ณ ปัจจุบันมีการโอน Bitcoin ออกจาก Exchange ทุก Exchange ปริมาณ 407 BTC ที่ Bitcoin ราคา $27,167 มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ที่มีการโอน Bitcoin ออกจาก Exchange ทุก Exchange ปริมาณ 279 BTC ที่ Bitcoin ราคา $29,303

โดยถ้ามองจาก Sentiment ณ ปัจจุบันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ยังมีความต้องการซื้อ Bitcoin เราจะเห็นว่ามีปริมาณโอน Bitcoin ออกจาก Exchange ติดต่อ 3 เดือน โดยความต้องการซื้อ Bitcoin เพิ่มมากกว่าปลายเดือนเมษายนเนื่องจากราคาของ Bitcoin ปรับตัวลดลงมา

Ethereum: Exchange Netflow (Total) - All Exchanges

รูปภาพที่ 5 Ethereum Exchange Netflow ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

ณ ปัจจุบันมีการโอน Ethereum ออกจาก Exchange ทุก Exchange ปริมาณ 19,089 ETH ที่ Ethereum ราคา $1,844 มีปริมาณการโอนออกน้อยกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ที่มีการโอน Ethereum เข้าสู่ Exchange ทุก Exchange สูงถึง 27,246 ETH ที่ Ethereum ราคา $1,890

โดยเราสามารถอนุมานได้ว่าการโอน Ethereum ออกจาก Exchange มันแปลว่า ผู้เล่นในตลาดเข้ามาซื้อ Ethereum ใน Exchange น้อยลงเมื่อเทียบกับ 1 เดือนที่ผ่านมา

Smart Money: Stablecoins Allocation

รูปภาพที่ 6 Smart Money Stable Coin Allocation ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

Stablecoins Allocation ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูล On-Chain ที่ใช้บอก Sentiment ของตลาดว่าตอนนี้ Smart Money มีมุมมองกับตลาดเป็นยังไง ตอนนี้มองตลาดเป็นตลาดขาขึ้น (Bullish) หรือตลาดยังคงเป็นขาลงอยู่ (Bearish) ในสมมุติฐานที่ว่า Smart Money ย่อมมีข้อมูลบางอย่างที่ใช้ใน การตัดสินใจที่ดีกว่านักลงทุนรายย่อย โดยสัดส่วนของ Stable Coin ที่อยู่ในกระเป๋าของ Smart Money สามารถใช้เป็นตัว ชี้วัดได้เหมือนกัน ถ้า Smart Money มีการถือ Stable Coin ในกระเป๋าที่เยอะ เราสามารถตีความหมายได้ว่า “ตัว Smart Money ยังมองว่าเป็นตลาดหมีอยู่” แต่ถ้าสัดส่วนของ Stable Coin ในกระเป๋าลดน้อยลง เราสามารถตีความหมายได้ว่า “Smart Money เริ่มมองว่าเป็นตลาดกระทิง”

  • ตลาดหมี: สัดส่วนของ Stable Coin 25%-40%
  • ตลาดกระทิง: สัดส่วนของ Stable Coin < 25%

ซึ่งข้อมูล On-Chain ณ ปัจจุบันเราจะเห็นว่า ตัว Smart Money ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม Smart Money เพิ่มสัดส่วนของ Stable Coin ขึ้นไปอยู่ที่ 19.9% เนื่องจากมูลค่ารวมของตลาดคริปโตปรับตัวลดลงทำให้เกิด Negative Sentiment โดยมูลค่าตลาดรวมของคริปโตหลุดแนวรับสำคัญ $1.07T ก่อนที่จะ Rebound กลับมาอยู่เหนือแนวรับสำคัญอีกครั้งที่ $1.098T โดย Smart Money ปรับลดสัดส่วนการถือ Stable Coin ลดลงมาอยู่ที่ 18%

Crypto News

Bitcoin Just Processed More Transactions Than Ever Before [1]

Bitcoin Network ได้มีการทำธุรกรรมมากเป็นประวัติกาลเมื่อเทียบกับปริมาณธุรกรรมในช่วง 14 ที่ผ่านมา โดยปริมาณธุรกรรมของ Bitcoin นั้นเพิ่มขึ้นไปสูงถึง 568,300 ธุรกรรมซึ่งมากกว่าจุดสูงสุดในช่วงปี 2017 ที่เป็นตลาดกระทิง ประมาณ 78,000 ธุรกรรม โดยปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจาก Ordinal ประมาณ 54% ซึ่งตัว Ordinal นั้นเป็น Application ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะฝากพวกไฟล์ภาพ เสียง วีดีโอ บน Bitcoin Network ได้ หรือเรียกว่า “Inscribe” โดยจะใช้  Bitcoin หน่วยเล็กที่สุดอย่าง Satoshi เป็นค่าใช้จ่ายในการใช้งาน Ordinal ซึ่งตัว Ordinal นั้นก็จะเหมือนกับ NFT บน Ethereum นั้นเอง  โดยการมาของ Ordinal นั้นทำให้ Bitcoin ไม่ใช่เป็นเพียง Store of Value เท่านั้น แต่ยังทำให้ Bitcoin ถูกใช้ในด้านอื่น ๆ

Rocket Pool Atlas Upgrade: Mini-Pool 8 ETH [2]

Rocket Pool ได้มีการอัพเกรด Protocol ที่มีชื่อว่า Atlas ที่จะทำให้ User สามารถที่จะเป็น Validator Node ได้ด้วยการฝาก Ethereum เข้าไปใน Mini Pool เพียง 8 $ETH เท่านั้น การอัพเกรดตรงนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนที่นำมาวางใน Pool (Capital Efficiency) ประมาณ 45% เมื่อเทียบกับการเป็น Solo Staker ที่จะต้องวาง Ethereum ทั้ง 32 $ETH จากการอัพเกรดตรงนี้ทำให้ปริมาณ Ethereum ที่ lock ในระบบของ Rocket Pool มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

Peer-to-peer NFT Lending Is the Way To Go, Blur Says in Protocol Launch [3]

Blur ที่เป็น Platform ที่เอาไว้ซื้อ-ขาย NFT ได้เปิดตัว Feature ใหม่ที่เรียกว่า “Blend” ที่จะทำให้คนที่เป็นเจ้าของ NFT สามารถนำ NFT ของตัวเองมาวางเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันเพื่อทำการกู้เงินออกไป โดยก่อนหน้า Blur ก็จะมี Platform อื่นๆ ทำในรูปแบบนี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็น nftfi และ BendDAO ก็สามารถนำตัว NFT มาค้ำประกันเพื่อกู้เงินออกไปได้เช่นกัน แต่รูปแบบจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งการกู้ยืมเงินโดยใช้ NFT จะแบ่งออกไป 2 แบบหลัก ๆ ในตลาด

  • Peer to Peer
  • Peer to Pool

แต่สำหรับ Blend แล้วได้มีการออกแบบใหม่ โดยจะเรียกว่า “Perpetual Peer to Peer” ที่จะไม่ใช้ Price Oracle ในการบังคับขายสินทรัพย์ค้ำประกัน (Liquidation) แต่จะมีการบังคับขายคล้ายกับ Peer to Pool Model โดยจะให้ผู้ปล่อยกู้นั้น ขายหนี้เข้าไปที่ Dutch Auction หรือในกรณีที่ผู้ปล่อยกู้ต้องการที่จะได้เงินคืน ก็ขายหนี้เข้าไปที่ Dutch Auction เช่นกัน เนื่องจากตัว Blend นั้นไม่ได้มีข้อกำหนดสำหรับระยะเวลาในการกู้ ผู้กู้เงินจะคืนเจ้าหนี้เมื่อไรก็ได้ 

ซึ่งนอกจาก Feature ที่จะทำให้มีการปลดล็อคสภาพคล่องของ NFT ที่จะสามารถนำสภาพคล่องที่กู้ออกมาอย่าง $ETH ไปใช้หาผลตอบแทนเพิ่มเติมได้แล้ว ยังมี Feature ที่มีชื่อว่า Buy First, Pay Later อีก โดย Feature จะเหมือนเป็นการใช้ Leverage ในการซื้อขาย NFT โดยที่เราไม่ได้มีเงินต้นเต็มจำนวนในการซื้อ NFT Collection นั้นๆ การที่ Blur ปล่อย Feature ตัวนี้ออกมา เป็นกลยุทธที่จะทำให้ช่วยเพิ่มปริมาณการเทรดบน Platform เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ Platform ของตัวเอง

Curve Deploys Stablecoin Smart Contract on Ethereum [4]

Curve ได้มีการ Deploy Smart Contract ของ Native Stable Coin ของตัวเองที่มีชื่อว่า crvUSD ซึ่ง Stable Coin ตัวนี้อยู่บน Ethereum Mainnet โดยตัวโปรเจคมีการออกแบบ Stable Coin โดยใช้กลไกที่มีชื่อว่า “ Lending-Liquidating Automated Market Maker Algorithm” หรือมีชื่อย่อว่า “LLAMM” ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่าง AMM Model ของ DEX กับ กลไกการกู้ยืมเงินของ Lending Market เข้าด้วยกัน ซึ่งตามเอกสารอ้างอิงของ crvUSD ในเรื่องของ Oracle จะใช้ External Oracle เพื่อใช้วัดราคาและควบคุมอัตราส่วนของ Asset ที่อยู่ใน crvUSD Pool ระหว่าง crvUSD กับ Assets ($ETH หรือ $BTC ) ซึ่งตัวกลไกการทำงานจะแตกต่างจากการออกแบบ AMM โดยทั่วไปที่ราคาของ Asset จะอ้างอิงจาก Bond Curve ใน AMM Pool นั้น ๆ

Crypto’s Latest Utility: Memecoins as Worldwide Lottery Tickets [5]

ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นต้นมาเงินในโลกคริปโตต่างพากันไหลเข้า Meme Coins ซึ่งเราสามารถมอง Meme Coins เป็นเหมือนกับการเล่น Lottery เป็นการพนันอย่างหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนว่าการลงทุนในเหรียญเหล่านี้จะใช้ความพยายามน้อยในการได้มาซึ่งความมั่งคั่งของผู้ลงทุนหรือเก็งกำไร ในช่วงที่ตลาดคริปโต เหรียญหลักส่วนใหญ่ไม่ค่อยเคลื่อนตัวไปไหน คนที่เข้ามาลงทุนและเก็งกำไรในเหรียญ Meme Coins ก็สร้างเงินได้เป็นกอบเป็นกำ อย่างเหรียญที่มีชื่อว่า “Pepe” ที่มีคนทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์ เพียงลงทุนในเหรียญ Pepe ไม่กี่ดอลลาร์ โดยมูลค่าตลาดของ Pepe เติบโตมาจากไม่มีค่าอะไรมาจนมีมูลค่าสูงสุด ณ วันที่ List เข้า Binance Exchange ประมาณ $1.5B ภายใน 2-3 สัปดาห์

Crypto Technical Analysis

วิเคราะห์เหรียญ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ด้วย Technical Analysis

Bitcoin (BTC)

รูปภาพที่ 7 Bitcoin Price Analysis ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

ราคาของ $BTC ได้วิ่งหลุดแนวรับสำคัญที่ $27,000 และได้ปรับตัวลงไปต่ำสุดอยู่ที่ $26,100 ก่อนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับข่าวดีจากทางฝั่ง Hong Kong ที่ Regulation ยอมให้ฝั่ง Retail สามารถที่จะเทรด Crypto ได้และเปิดโอกาสให้ Exchange ต่าง ๆ นั้นเข้าขอใบอนุญาติทำให้ถูกกฏหมาย ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เงินทุนจากทางฝั่งจีนสามารถที่จะไหลเข้าตลาดคริปโตได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากทางฝั่งของจีนแผ่นดินใหญ่เองมีการ Ban และออกกฏข้อห้ามต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับคริปโต ในขณะเดียวกันในวันที่ 28 พฤษภาคม ทาง Biden ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้มีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐ

ทางฝ่ายวิจัย Avareum มองว่าจุดนี้เป็นการเพิ่ม Limit ในการทำ QE ในอนาคต ทั้ง 2 ปัจจัยค่อนข้างมีผลเชิงบวกกับตลาดคริปโต ทำให้ ณ ปัจจุบันราคา $BTC ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ $27,971 ต่อ $BTC ส่วนปัจจัยเชิงลบที่จะสร้าง Sell Pressure ให้กับ $BTC นั้นยังคงเป็นประเด็นที่ Mt. Gox จะมีการคืน $BTC ให้กับนักลงทุนในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 ตรงนี้เราต้องมาคอยติดตามกันว่าจะมีผลกับราคา $BTC มากน้อยเพียงใด

Ethereum (ETH)

รูปภาพที่ 8 Ethereum Price/ Bitcoin Price Analysis ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

มุมของการวิเคราะห์ Technical Analysis ทางฝ่ายวิจัย Avareum มองว่า $ETH ยังวิ่งอยู่ในกรอบ $1,800-$2,100 ที่เป็นแนวรับ/แนวต้าน ถ้าเปรียบเทียบกับราคา $BTC ในช่วงเวลาเดียวกันเราจะเห็นว่า $ETH ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงของราคามากกว่า $BTC โดยเราจะสังเกตได้จากราคาของ $ETH/$BTC มีการปรับตัวมีแนวโน้มขาขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนมาถึงปลายเดือนพฤษภาคม

โดยความต้องการของ Ethereum ยังมาจากการที่คนซื้อแล้วนำไป Staking บน Beacon Chain และ Liquid Staking ที่เป็น Platform ที่อำนวยความสะดวกในการนำ Ethereum ไป Staking ให้ โดยข้อมูลจากทาง Token Unlock เราจะพบว่าหลังจาก Shanghai Upgrade เสร็จสิ้นในวันที่ 14 เมษายน จนถึงปัจจุบันนั้นมีการปริมาณสุทธิของการ Staking อยู่ที่ 2.21M $ETH โดยแบ่งเป็นการถอน Ethereum 2.89M $ETH และ การฝาก Ethereum 5.10M $ETH

ทำให้ ณ ปัจจุบันมี Ethereum ที่ Staking บน Beacon Chain อยู่ที่ประมาณ 18.93M $ETH หรือคิดเป็น 15.59% ของ Total Ethereum Supply ผลตอบแทนของการ Staking ตอนนี้อยู่ที่ ประมาณ APR 8.75% นอกจากเราจะเห็นแนวโน้มในการนำ ETH มา Staking เพิ่มขึ้นแล้ว จากข้อมูลของ Token Unlock ที่จัดทำขึ้นมาเรายังพบปริมาณ Validator Node เพิ่มขึ้นด้วยหลังจากเหตุการณ์ Shanghai Upgrade โดยมี Validator Node เพิ่มขึ้น 29.8K Nodes หรือ ประมาณ 5.3%

ถ้าเปรียบเทียบกับ Alternative Layer 1 ตัวอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Avalanche, Fantom, Solana หรือ Layer 0 อย่าง Atom ที่มีการทำ Proof of Stake (PoS) โดยมีอัตราการ Staking อยู่ในช่วง 40% - 70%  ซึ่งอัตราการ Stake ของ Ethereum ก็ยังต่ำกว่า Alternative Layer 1  

ทางฝ่ายวิจัย Avareum มองว่าจุดนี้ยังมีพื้นที่ในการเติบโตของการนำ Ethereum ไป Staking อยู่ ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นส่วนส่งเสริมความต้องการของ Ethereum และช่วยสร้าง Buy Pressure เป็นปัจจัยเชิงบวกที่จะช่วยดันราคาให้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ยังมีปัจจัยอื่นที่ช่วยส่งเสริมให้คนนำ Ethereum

มา Staking เพิ่มขึ้นอีก อย่าง Protocol ในกลุ่ม Liquid Staking (LSD) และ Liquid Staking Finance (LSDFi) ที่จะมาช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนของการ Staking เป็น Money Lego ที่จะเป็น Jigsaw ตัวสำคัญที่จะทำให้ส่งเสริมเรื่องความต้องการของ Ethereum

นอกจากนี้ตัวแปรที่จะเป็นปัจจัยเชิงบวกอีกตัวจะเป็น EIP-4844 (Proto-Danksharding) ที่อาจจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 ซึ่งการอัพเกรดตัวนี้จะมาช่วยทำให้ค่าธรรมเนียมที่ทำธุรกรรมบน Ethereum Mainnet และ L2 ที่เป็น Scaling Solution ของ Ethreum ถูกลง

Market Outlook for Next Month!

หลังจากช่วงต้นเดือนพฤษภาคมได้เกิดเหตุการณ์ธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง First Republic ล้มเป็นรายที่ 2 ต่อจาก Silicon Volley Bank (SVB) เนื่องมาจากต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ที่เพิ่มอีก 0.25% ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 5.25% ในเดือนถัดไปสิ่งที่เราจะต้องติดตามก็คือการประชุม FOMC ในรอบถัดไปในวันที่ 15 มิถุนายนว่า FED จะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหรือไม่? หรือจะชะลอไปก่อนเนื่องจากปัญหาที่ตามมาคือ Domino Effect ที่จะไปกระทบให้ธนาคารเกิดการล้มเพิ่มขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้จากที่ตัวเลขอย่าง Core CPI ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นปัจจัยที่นำมาพิจารณาเช่นกัน

ถ้าตัวเลข Core CPI ยังคงไม่ลดลงในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ ความเป็นไปได้ที่ FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็มีค่อนข้างสูง ซึ่งการประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทั้ง CPI และ CPI จะประกาศในวันที่ 13 มิถุนายน 2023 ทางฝ่ายวิจัย Avareum มีความคิดเห็นว่าถ้า FED ตัดสินใจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ตรงนี้จะค่อนข้างเป็น Negative Sentiment กับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโต แต่ถ้าคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ ไม่เพิ่มอีกในเดือนมิถุนายน ปัจจัยตรงนี้จะเป็น Positive Sentiment กับตลาดคริปโตมากกว่า


References

[1] Rice, J. (2023, March 11). Don’t panic: “Circle will stand behind USDC and cover any shortfall.” Blockworks. https://blockworks.co/news/circle-stand-behind-usdc

[2] Blockworks Research on X: “Rocket Pool’s Atlas Upgrade went live just two weeks ago, and the protocol has already seen a 15% increase in total ETH staked.  With the release of LEB8 minipools, node operators can now generate 45% more ETH staking yield than solo stakers!  @smyyguy breaks it down 🧵 https://t.co/mAZWiBrunK” / X. (n.d.). X (Formerly Twitter). https://twitter.com/blockworksres/status/1653416539553697794?s=20

[3] Bodley, M. (2023, May 1). Peer-to-peer NFT lending is the way to go, Blur says in Protocol Launch. Blockworks. https://blockworks.co/news/blur-nft-lending

[4] Liu, B. (2023, May 4). Curve deploys Stablecoin smart contract on Ethereum. Blockworks. https://blockworks.co/news/curve-deploys-stablecoin-smart-contract?nocache

[5] Kleine, D. (2023, May 11). Crypto’s latest utility: Memecoins as worldwide lottery tickets. Blockworks. https://blockworks.co/news/memecoins-as-worldwide-lotteryDisclaimer: Avareum Research is an independent crypto research firm committed to providing unbiased and informative content. While we strive for complete objectivity, it's important to note that the research industry is inherently complex and may be influenced by various factors. To ensure transparency, we disclose any potential conflicts of interest, such as financial sponsorships or investments in the crypto space. Ultimately, all research and analysis provided by Avareum Research is intended for informational purposes only and should not be considered financial advice. Please consult with a qualified professional before making any investment decisions.

© 2024 Avareum Research. All Rights Reserved. This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.

Read more

Avareum Market Outlook 2024: Layer-2 Scaling Solution

Avareum Market Outlook 2024: Layer-2 Scaling Solution

Layer 2 Scaling Solution Overview ข้อมูลจาก DefiLlama ในส่วนของเงินที่ถูกล็อคบน DeFi จะเห็นว่า 1 ใน 10 อันดับของ Chain ทั้งหมดจะมีส่วนของ Ethereum Scaling Solution ติดอันดับต้น ๆ จากข้อมูลของ DeFiLlama ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2023

lock-1 By Avareum Research
Avareum Market Outlook 2024: Ethereum Analysis

Avareum Market Outlook 2024: Ethereum Analysis

Ethereum Price Trading Volume สำหรับ ETH ที่ในช่วงต้นปีการเปลี่ยนแปลงของราคาปิดไตรมาส 1 อยู่ที่ $1,440 ทำให้ผลตอบแทนของราคาในไตรมาสที่ 1 ปิดบวกอยู่ที่ 20.35% และในช่วงเดือนมีนาคมมีข่าว Silicon Valley Bank มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเนื่องจาก ประชาชนแห่กันไปถอนเงินสดออกจากธนาคาร โดยที่ตัว Silicon

lock-1 By Avareum Research
Avareum Market Outlook 2024: Bitcoin Analysis

Avareum Market Outlook 2024: Bitcoin Analysis

Bitcoin Price vs Trading Volume ในช่วงต้นปี 2023 ราคาของ Bitcoin ก็ค่อยๆ ปรับตัวขึ้นเรื่อยจากจุด Bottom ที่ $16,000 ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2023 นั้นมีปริมาณการเทรดเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ $50B - $70B ก่อนที่ปริมาณการเทรดจะลดลงไปอีกครั้งหลังช่วงกลางเดือนมี

lock-1 By Avareum Research
Japan's Government Pension Investment Fund (GPIF) Explores Bitcoin Investment Amidst Aging Population Crisis

Japan's Government Pension Investment Fund (GPIF) Explores Bitcoin Investment Amidst Aging Population Crisis

ข่าวเรื่อง GPIF หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญของญี่ปุ่น ศึกษาการลงทุน Bitcoin เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งเกี่ยวโยงไปกับประเด็นปัญหาเศรษฐกิจหลักของญี่ปุ่นคือ วิกฤติประชากรสูงวัย (aging population crisis) เรื่องของ aging society นั้นถูกพูดถึงกันมานานแล้ว อ้

By Avareum Research